Salgsbetingelser nettbutikk

Salgsbetingelser nettbutikk

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra nettbutikken til Maria Valsdottir til forbrukere og er kun for kunder i Norge. Salgsbetingelsene utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon er kun tilgjengelig på norsk.

For å kunne handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år og ha en adresse for varemottak i Norge. Er du under 18 år må du få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS) eller brev.

Parter

Selger er:
Maria Valsdottir
Bygdøy Terrasse 14D
0287 Oslo
Org. nr. 982 358 825
Tlf: 0047 91664473
maria@mariavals.com

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser

Alle priser kan endres uten forvarsel.

Alle priser er inkludert merverdiavgift der dette er aktuelt. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Betaling

Kjøpesummen gjøres opp med bankkort (VISA eller MasterCard) gjennom Stripe, eller med Vipps. Vipps er behandlingsansvarlig for opplysninger tilknyttet betalinger fra sluttbruker utført med Vipps, og gir sluttbrukeren bekreftelse i Vipps-applikasjonen for at betalingen er gjennomført. Vipps vil ikke behandle eller lagre opplysninger om kjøpet sluttbrukeren foretar uten etter samtykke fra sluttbruker. All korthåndtering skjer kryptert hos Stripe. Ingen kortinformasjon blir lagret hos Maria Valsdottir.

Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer så fort som mulig etter mottak av bestilling, vanligvis en til to dager. Transporttiden hos Posten kommer i tillegg. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Større sendinger blir levert til ditt lokale hentested, Posthus eller Post i butikk. Du får beskjed fra Posten når pakken er klar til henting og om ønskelig kan det avtales hjemkjøring som Posten da tar betalt for. Småvarer blir sent som brev eller små pakke og blir levert direkte i postkassen.

 

Dersom pakke av en eller annen grunn ikke blir hentet innen 14 dager, blir den returnert til oss. Vi refunderer da kjøpsbeløpet fratrukket fraktkostnader begge veier pluss et returgebyr på Kr. 150,- Om verdien av varen er mindre en fraktkostnader begge veier pluss returgebyr, får du ingen refusjon.

 

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss skriftlig på e-post til salg@mariavals.com. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen, senest 14 dager etter mottak av varen. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner.

Silver Reed tilbyr to års garanti på strikkemaskiner og en del ekstrautstyr til disse. Garantien gjelder varer kjøpt av privatpersoner i Norge. Vilkårene kan leses i brukerhåndbøkene til produktene som er omfattet av garantien.

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må varene være levert uten skader, ubrukt og i original emballasje. Dersom indre forsegling er åpnet gjelder ikke angrefristen. Det er ditt ansvar å sørge for at varene er forsvarlig pakket og ikke blir ødelagt under transport. Ødelagt vare blir ikke refundert. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Produktet sendes tilbake til oss, i original emballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angrerett ved kjøp av produkter i elektronisk format (datamaskinprogram) faller bort idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server.

 

 

Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

  • du har samtykket i utleveringen, eller
  • når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
  • i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på telefon 0047 916 64 473.