Personvernerklæring

Personvernerklæring

Denne Personvernerklæringen gjelder innsamling og bruk av personopplysninger på www.mariavals.com og i forbindelse med kjøp og andre henvendelser i Maria Valsdottir nettbutikk. Her finner du informasjon blant annet om hvilke personopplysninger som samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har. Maria Valsdottir, organisasjonsnummer: 982358825 er ansvarlig for behandlingen og kan kontaktes ved spørsmål.

Kontaktinformasjon:

maria@mariavals.com

Mob: +47 91664473

 

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Når du skal handle noe på Nettstedet, må du i mange tilfeller oppgi følgende opplysninger:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Leveringsadresse

Registreringen av disse opplysningene er en forutsetning for at kjøpet kan gjennomføres. I forbindelse med kjøp og henvendelser vil vi også lagre:

 • Kjøpshistorikk, blant annet hvilken type vare eller tjeneste du har kjøpt og når du kjøpte dem
 • Servicestatus, servicehistorikk, returer, reklamasjoner, reparasjoner samt evt. oppgraderinger av produkter

Dersom du har opprettet en brukerprofil på Nettstedet, kan du velge å logge deg inn med ditt brukernavn og passord når du skal handle på Nettstedet. Ved opprettelse av en brukerprofil, krever vi at du oppgir følgende opplysninger:

 

 • Navn
 • Postadresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse

Vi benytter såkalte informasjonskapsler og lignende teknologier som generer opplysninger som vi bruker for å bedre brukeropplevelsen på Nettstedet. Informasjonsinnsamling ved hjelp av informasjonskapsler er beskrevet mer utførlig i kapittel 4 nedenfor.

 

 

 

 1. Grunnlag for å behandle personopplysninger

Personopplysningsregelverket begrenser adgangen til å behandle personopplysninger ved å angi hva som skal anses som legitime grunner til å innhente og bruke personopplysninger (“Behandlingsgrunnlag”). Reglene om Behandlingsgrunnlag innebærer at det er adgang til å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle en avtale med den hvis personopplysninger behandles. Vår avtale med deg er vårt primære Behandlingsgrunnlag.

 1. Hva bruker vi dine personopplysninger til?

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

 • Oppfyllelse av plikter knyttet til salg: Dette omfatter oppfyllelse av våre forpliktelser overfor deg som kunde, herunder levering, relevant service, kundeoppfølging og besvarelse av spørsmål, samt oppfyllelse av våre plikter etter gjeldende regelverk.
 • Administrasjon av brukerprofiler:Vi har tilgang til din brukerprofil for å kunne administrere dine kontaktopplysninger.
 • Dersom du kontakter oss: Avhengig av hva henvendelsen gjelder og hvilken kanal du kontakter oss fra (telefon, eller e-post), vil vi kunne ha behov for å vite hvem du er, hvilket produkt du har kjøpt, din adresse eller ditt telefonnummer. Vi vil innhente de opplysninger vi trenger for å hjelpe deg.
 • Reklamasjoner og reparasjoner: Dersom du reklamerer på en vare eller ber oss om å foreta en reparasjon eller omlevering, vil vi trenge dine kontaktopplysninger for å kunne registrere reklamasjonen og gjennomføre reparasjon eller omlevering.
 • Elektronisk markedsføring: Dersom du eksplisitt har samtykket til det, vil vi benytte personopplysninger vi har om deg til å sende deg tilbud og informasjon om våre produkter..
 1. Hvem får tilgang til dine personopplysninger?
 • Offentlig myndighet: Dine personopplysninger kan i spesielle tilfeller bli utlevert til relevant offentlig myndighet. Slik utlevering vil bare finne sted dersom vi er pålagt dette etter gjeldende lover og regler.
 1. Bruk av informasjonskapsler mv.

Vi benytter såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen på Nettstedet. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne.

Du har muligheten til å hindre at vi plasserer slike informasjonskapsler i din nettleser. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Ulempen med å deaktivere cookies i nettleseren din er at Nettstedet ikke vil fungere optimalt. Grunnen er at formålet med de fleste informasjonskapslene vi benytter er å sørge for nettopp funksjonalitet på Nettstedet, som for eksempel at Nettstedet skal klare å huske hva du har lagt i handlekurven.

 1. Sletting

Maria Valsdottir sletter opplysningene om deg i tråd med krav i regelverket. Opplysninger om kjøp vil som hovedregel slettes når det ikke lenger er behov for å lagre opplysningene for å besvare kundehenvendelser og reklamasjoner, med mindre vi trenger opplysningene for å oppfylle andre legitime formål. Regnskapslovgivningen og annen lovgivning kan i enkelte tilfeller pålegge oss å lagre visse typer informasjon i et lengre tidsrom.

I stedet for å slette personopplysningene, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å anonymisere personopplysningene. Med anonymisering menes at alle identifiserende eller potensielt identifiserende kjennetegn fjernes fra datasett som tas vare på.

 1. Dine rettigheter

Maria Valsdottir verdsetter dine tilbakemeldinger. Her kan du se hvilke rettigheter du til enhver tid har og som du kan gjøre gjeldende ved å ta kontakt med oss

 • Trekke samtykke tilbake: Dersom du har gitt samtykke til å motta henvendelser fra oss om tilbud på våre varer og tjenester, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser i hver henvendelse fra oss. Samtykke kan også trekkes tilbake ved å kontakte oss på telefon eller e-post.
 • Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg.
 • Be om retting eller sletting: Du kan også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn. Mange opplysninger kan du slette selv. Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.
 1. Endringer

Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på Nettstedet. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på Nettstedet.